สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

  • การบันเทิง
    • วิดีโอและเครื่องเล่นดีวีดี
  • อินเทอร์เน็ต
    • Internet Wi-Fi